ברוכים הבאים לצור והצהר

קהילה דתית לאומית בצור הדסה

פרטים | זמני תפילות

לוח זמנים לשבת הקרובה

ללוח הזמנים המלא והדפסה לחץ כאן

כ״ד באלול תשע״ד
19/09/2014
‎פרשת ניצבים-וילך
18:00 כניסת שבת18:20 מנחה וערבית07:00 שחרית
סליחות
כ״ה באלול תשע״ד
20/09/2014
‎פרשת ניצבים-וילך
08:30 שחרית18:15 מנחה ושיעור19:16 ערבית