ברוכים הבאים לצור והצהר

קהילה דתית לאומית בצור הדסה

פרטים | זמני תפילות

לוח זמנים לשבת הקרובה

ללוח הזמנים המלא והדפסה לחץ כאן

ו׳ בכסלו תשע״ה
28/11/2014
‎פרשת ויצא
16:15 מנחה וערביתפרשת ויצא
15:55 כניסת שבת06:30 שחרית
ז׳ בכסלו תשע״ה
29/11/2014
‎פרשת ויצא
08:30 שחרית16:00 מנחה17:15 ערבית וצאת השבת